Vloženo: 24.04.2015
Vloženo: 24.04.2015
Datum události:
13.05.2015

Pozvánka na členskou schůzi bytového družstva NAKO.
Schůze se bude konat dne 13.5.2015 v 17.30, v zasedací místnosti OÚ Dobronín za účasti notáře.

Program schůze:
1) Zahájení
2) Volba ogánů členské schůze
3) Změna stanov bytového družstva
4) Volba představenstva
5) Závěr

V Dobroníně dne 25.4.2015

Stránky provozuje

www.bytovedruzstvo.eu

Webové stránky pro bytová družstva a SVJ

Ing. Miloslav Marel

IČ: 76377687